ให้ DIY MEDIA CENTER ของคุณเป็นโครงการ DIY กับโครงการสร้างสรรค์ 10 โครงการ - ตกแต่ง - 2020