วิธีการทำกรอบรูปเปลือกหอย DIY - ปรับเปลี่ยน - 2020