วิธีการสร้างกับดักหนูอย่างง่ายและมีมนุษยธรรมจากขวดโซดาเก่า - LIFEHACKS - 2020