ผักโขมมันฝรั่งเหล่านี้ใส่บิดอร่อยในเวลาเก่าที่ชื่นชอบ - อาหาร - 2020