โครงการ DIY กางเกงยีนส์น่ากลัวกว่า 70+ ชุด {REFASHIONING, SLIMMING, TRANSFORMING} - ปรับเปลี่ยน - 2021