โครงการ DIY ชนบท: โคมไฟระย้าที่สะดุดตาทำจากถุงกระดาษที่ถูกนำกลับมาใช้ใหม่ - ปรับเปลี่ยน - 2020